ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
608
ปีนี้
2,617
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
5,692
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124

โควิด 19


-:- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 
-:- ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
-:- อำเภอแม่ทา ขอแจ้งประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ (ปิดป่า) 
-:- ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชา 
-:- แนวทางปฏิบัติ รองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 
-:- “10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) 
-:- ประกาศ สสจ.ลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
-:- แผนปฏิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) 
-:- เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปบริจาคเลือด 
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม วางแผน และการดำเนินโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มความชุมชื้นให้ผืนป่า "ลำพูน ๑,๓๐๐ ปี ๑,๓๐๐ ฝาย"
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (ลมพายุ) ของคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ลงพื้นที่เพื่อตรวจ และให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารแนวทางการปฎิบัติ ฯให้กับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ ร้านอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 8 9และ 12 ตำบล ทาสบเส้าอำเภอแม่ทา จำนวน 17 ร้านค้า
มอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ตรวจเยี่ยมติดตาม สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


สะพานขาวทาชมภู
อุโมงค์รถไฟขุนตาล
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เสื้อผ้าอัดกาว ลินินอัดกาว
วิสาหกิจฯ ผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เสื้อผ้าฝ้าย/เสื้อผ้าแก้ว (ใยสับปะรด)


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโควิด 19