ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

โควิด 19


-:- อำเภอแม่ทา ขอแจ้งประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ (ปิดป่า) 
-:- ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชา 
-:- แนวทางปฏิบัติ รองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 
-:- “10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) 
-:- ประกาศ สสจ.ลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
-:- แผนปฏิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) 
-:- เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปบริจาคเลือด 
-:- อำเภอแม่ทาขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต 
-:- กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 
-:- รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอแม่ทา  
พบปะพูดคุยปฐมนิเทศและสร้างขวัญกำลังใจก่อนเข้าค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน จำนวน 18 คน
นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายบุญภพ จันธิมา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ทา/ทากาศ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลำพูน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ทา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ลพ.2 (ทาชมภู) กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดำเนินการ
ซุ้มประตูหมู่บ้าน ณ บ้านศรีทราบมูล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ดำเนินการเตรียมความพร้อม/ปฐมนิเทศก่อนเข้าค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน
จัดเตรียมงานในความรับผิดชอบเพื่อให้บริการประชาชนในการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


สะพานขาวทาชมภู
อุโมงค์รถไฟขุนตาล
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เสื้อผ้าอัดกาว ลินินอัดกาว
วิสาหกิจฯ ผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เสื้อผ้าฝ้าย/เสื้อผ้าแก้ว (ใยสับปะรด)


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโควิด 19