ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
278
เดือนที่แล้ว
638
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
5,082
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

ตรวจเยี่ยมติดตาม สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.40 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมหนองหมู บ้านทากาศ ม.6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

10 เมษายน 2564

ลงพื้นที่เพื่อพบปะ รับฟังปัญหากับราษฎรบ้านแม่สะป้วด (คุ้มห้วยต้นหนุน) หมู่ที่ 2,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อพบปะ รับฟังปัญหากับราษฎรบ้านแม่สะป้วด (คุ้มห้วยต้นหนุน) หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ โดยส่วนราชการจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

10 เมษายน 2564

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนตาน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนตาน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ผู้แทนมูลนิธิเจ้าพ่อขุนตาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

10 เมษายน 2564

จัดงาน "ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ชุมชน เพื่อเด็กปฐมวัย" ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดยนายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ร่วมกับ อำเภอแม่ทา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ และประชาชนผู้สนใจ จัดงาน "ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ชุมชน เพื่อเด็กปฐมวัย" ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับการพัฒนาการของเด็กเล็ก และเปิดโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ภูมิปัญญา พื้นที่กิจกรรมทางกาย เป็นแนวคิด ของการสร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” โดย เน้นไปที่การสร้างสุขภาวะที่ดี 4 ด้าน (กาย จิต สังคม ปัญญา) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี นั่นก็คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ทำให้เกิดกระบวนการกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็กเล็ก รวมทั้งการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ และได้การสนับสนุน การแสดงของนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านศรีป้าน ,โรงเรียนบ้านดอยคำ ,โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ

การจัดซุ้มนิทรรศการจาก สภาเด็กและเยาวชน ,ชุมชนเกาะทราย ,เทศบาลตำบลแม่แรง ,เทศบาลตำบลสันปูเลย ,บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ,เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลำพูน-เชียงใหม่

และได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน

07 เมษายน 2564

ภาระกิจเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการประกวด ผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 (ภาคเหนือ),อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

 อำเภอแม่ทาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. ประเภทอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน
2. ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา - ชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลำพูน
3. ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
- ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
4. ประเภทชุมชน - ชมรมTO BE NUMBER ONE ลุ่มน้ำทาบ้านทากู่
มีชมรมที่ผ่านเข้ารอบไประดับประเทศ (เดือนกค.) จำนวน 2 ชมรม คือ ประเภทอำเภอทูบี และประเภทสถานศึกษา - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ส่วนอีก 2 ชมรม พัฒนาต่อไปจร้า แต่วันนี้เด็กๆของเรา ก่สุดยอดมากเลย
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทุกภาคส่วนนะคะ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล...เพื่ออำเภอแม่ทา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนอำเภอแม่ทา
“เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า”
ขอบคุณจากใจจริง...ปล. หายเหนื่อยเลยค่ะ
ขอบพระคุณท่านแม่ทัพ
ของอำเภอแม่ทา
นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาเป็นอย่างสูงค่ะ

01 เมษายน 2564

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ผ้าห่ม ชุดธารน้ำใจ ให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 4 ราย,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะฯ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ผ้าห่ม ชุดธารน้ำใจ ให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา พัฒนาการอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทากาศ อสม.ต.ทากาศ สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

20 มีนาคม 2564

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ โดยได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 50 ชุด ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะเดินทางร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ โดยได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 50 ชุด ร่วมกับนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ หมู่บ้านดอยแช่ หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

20 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดหมอกควัน ด้านทฤษฎีในการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

17 มีนาคม 2564

การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมให้ทันสมัยต่อสถานการณ์สาธารณภัยในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

17 มีนาคม 2564

กิจกรรม “จวนอู้ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” จับเข่าคุย อำเภอแม่ทา,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่สะแง๊ะ หมู่ที่ 15 ตำบลทากาศ ร่วมกับกำนันตำบลทากาศ และปลัดอำเภอประจำตำบลทากาศ
- เวลา 11.00 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง – ลำพูน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลทากาศ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่สะแง๊ะ หมู่ที่ 15 ตำบลทากาศ ดำเนินกิจกรรม “จวนอู้ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” จับเข่าคุย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อทำความเข้าใจผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเผาป่า
ณ อารามบ้านแม่สะแง๊ะ หมู่ที่ 15 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

16 มีนาคม 2564

โครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.),อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในการประชุมโครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับท้องที่ ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

15 มีนาคม 2564

ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา และตรวจเยี่ยมที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขต.4 (ทากู่),อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก ปลัดอำเภอประจำตำบลทาปลาดุก กำนันตำบลทาปลาดุก ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา และตรวจเยี่ยมที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขต.4 (ทากู่) เพื่อกำชับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้ที่ต้องการเข้าป่า ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำพูน

15 มีนาคม 2564

ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่ทาชมภู หมู่ที่ 15,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.20 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย กำนันตำบลทาปลาดุก ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่ทาชมภู หมู่ที่ 15 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อกำชับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้ที่ต้องการเข้าป่า ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ (ปิดป่า)

15 มีนาคม 2564

ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 7 ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.20 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่า บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา เพื่อกำชับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้ที่ต้องการเข้าป่า ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำพูน

14 มีนาคม 2564

ลงพื้นที่ ให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ โดยมอบเงินช่วยเหลือ ผ้าห่ม ชุดธารน้ำใจ จำนวน 4 ราย,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะฯ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ โดยมอบเงินช่วยเหลือ ผ้าห่ม ชุดธารน้ำใจ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา พัฒนาการอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาปลาดุก อสม.ต.ทาปลาดุก สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

13 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (175 รายการ)