ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1

วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยการอำนวยการของนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.แม่ทา ที่ 3 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาปลาดุก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านทาป่าสัก รพ.สต. บ้านทาปลาดุก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก และอสม.ตำบลทาปลาดุก ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การคัดกรองบุคคล/แรงงานต่างด้าวที่เดินทางไปทำงาน ในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ ตามข้อสั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 
12 มกราคม 2564