ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
278
เดือนที่แล้ว
638
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
5,082
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

จัดงาน "ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ชุมชน เพื่อเด็กปฐมวัย"

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดยนายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ร่วมกับ อำเภอแม่ทา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ และประชาชนผู้สนใจ จัดงาน "ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ชุมชน เพื่อเด็กปฐมวัย" ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับการพัฒนาการของเด็กเล็ก และเปิดโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ภูมิปัญญา พื้นที่กิจกรรมทางกาย เป็นแนวคิด ของการสร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” โดย เน้นไปที่การสร้างสุขภาวะที่ดี 4 ด้าน (กาย จิต สังคม ปัญญา) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี นั่นก็คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ทำให้เกิดกระบวนการกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็กเล็ก รวมทั้งการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ และได้การสนับสนุน การแสดงของนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านศรีป้าน ,โรงเรียนบ้านดอยคำ ,โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ

การจัดซุ้มนิทรรศการจาก สภาเด็กและเยาวชน ,ชุมชนเกาะทราย ,เทศบาลตำบลแม่แรง ,เทศบาลตำบลสันปูเลย ,บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ,เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลำพูน-เชียงใหม่

และได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน


 
07 เมษายน 2564