ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า จำนวน 1 ราย และในพื้นที่ตำบลทากาศ จำนวน 5 ราย ได้แก่ บ้านแพะยันต์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย บ้านป่าเลา หมู่ที่ 9 จำนวน 1 ราย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ราย บ้านดอยคำ หมู่ที่ 13 จำนวน 1 ราย และบ้านดอยยาว จำนวน 1 ราย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

02 กุมภาพันธ์ 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ จำนวน 2 ราย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลทาขุมเงิน จำนวน 1 ราย และบ้านสัน หมู่ที่ 4 ตำบลทาขุมเงิน จำนวน 1 ราย รวมเป็น 4 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

01 กุมภาพันธ์ 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กลุ่มแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา//หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าห น้าที่โรงพยาบาลแม่ทา สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธา รน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กลุ่มแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ณ วัดแม่ป่าข่า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 15 ราย และบ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย รวมเป็น 16 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

01 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง มีความสมัครสมานเกิดความสามัคคีในชุมชน พัฒนาด้านจิตใจยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

29 มกราคม 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง มีความสมัครสมานเกิดความสามัคคีในชุมชน พัฒนาด้านจิตใจยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ หมู่ที่ 13 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

27 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ บ้านขุนตาน หมู่ที่ 8 ตำบลทาปลาดุก จำนวน 1 ราย บ้านทาทุ่งไผ่ หมู่ที่3 ตำบลทาปลาดุก จำนวน 1 ราย และบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมเป็น 3 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

27 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาขุมเงิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สะป้วด สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาขุมเงิน จำนวน 1 ราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป้วด จำนวน 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

26 มกราคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนันตำบลทาปลาดุก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านทาป่าสัก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การคัดกรองบุคคล/แรงงานต่างด้าวที่เดินทางไปทำงาน ในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ ตามข้อสั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 23 ราย ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาป่าสัก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาปลาดุก สมาชิก อส.แม่ทา ผู้นำชุมชนตำบลทาปลาดุก ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 23 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทาป่าสัก จำนวน 16 ราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทาปลาดุก จำนวน 13 ราย รวมเป็น 52 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

25 มกราคม 2564

เดินทางตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล ณ บ้างปงผาง หมู่ที่ 14,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เดินทางตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล ณ บ้างปงผาง หมู่ที่ 14 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ถุงยังชีพ และชุดเครื่องเขียนให้แก่ราษฎรและเด็กนักเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ได้บูรณาการโดยนำบริการของส่วนราชการในพื้นที่ตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

23 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สะป้วด เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบ สมาชิก อส.แม่ทา ผู้นำชุมชนตำบลทาแม่ลอบ และผู้นำชุมชนตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยฮ่อม จำนวน 6 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปงแม่ลอบ จำนวน 6 ราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สะป้วด จำนวน 10 ราย รวมเป็น 22 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

21 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทาป่าสัก สมาชิก อส.แม่ทา ผู้นำชุมชนตำบลทาปลาดุก ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 2 ราย ณ บ้านทาป่าสัก จำนวน 1 ราย และบ้านทากู่ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

- เวลา 17.30 น. ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ณ บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

21 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่  ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา มอบหมายให้นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาขุมเงิน อสม.และผู้นำชุมชนตำบล
ทาขุมเงิน ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่
ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 24 ราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้
คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว

20 มกราคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ปลัดอำเภอแม่ทา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาทุ่งหลวง อสม.และผู้นำชุมชนตำบล
ทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่
ผู้ที่ถูกกักตัว ผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 12 ราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้
คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว

19 มกราคม 2564

ดำเนินการออกสำรวจเขตป่าดอยผาเมืองในพื้นที่อำเภอแม่ทา,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง ร่วมดำเนินการออกสำรวจเขตป่าดอยผาเมืองในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

18 มกราคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 11  (152 รายการ)