ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 15 มกราคม 2564 โดยการอำนวยการของนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ กุนคง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลทาปลาดุก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. บ้่านทาสองท่า หมู่ที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านทาป่าสัก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การคัดกรองบุคคล/แรงงานต่างด้าวที่เดินทางไปทำงาน ในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ ตามข้อสั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 มกราคม 2564

ลงพื้นที่มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวพร้อมกับมอบใบรับรองผลการตรวจคัดกรอง,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับ จนท.รพ.แม่ทาและเครือข่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวพร้อมกับมอบใบรับรองผลการตรวจคัดกรอง เนื่องจากได้กักตัวครบ 14 วัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

12 มกราคม 2564

นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว สร้างความเชื่อมั่นและการเปิดบริการ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว
สร้างความเชื่อมั่นและการเปิดบริการ ณ ห้องทาทุ่งหลวง สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยมี
ท่านวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้ร่วมงานแถลงข่าว

12 มกราคม 2564

ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยการอำนวยการของนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.แม่ทา ที่ 3 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาปลาดุก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านทาป่าสัก รพ.สต. บ้านทาปลาดุก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาปลาดุก และอสม.ตำบลทาปลาดุก ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ถนนสายแม่ทา- แม่ออน บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การคัดกรองบุคคล/แรงงานต่างด้าวที่เดินทางไปทำงาน ในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ ตามข้อสั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 78 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

12 มกราคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ นายสันติ วงศ์ฝั้น ผอ. รพ.แม่ทา ร่วมกับ จนท.รพ.แม่ทาและเครือข่ายบริการสาธารณสุขสมาชิก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ณ โรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวนตรวจทั้งหมด 60 ราย

11 มกราคม 2564

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจจัดระเบียบสังคม ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจจัดระเบียบสังคม ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 พบสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านหมูกะทะ ร้านชาบู ปิดตามเวลาที่กำหนด ในส่วนของร้านคาราโอแกะ ยังคงปิดให้บริการ

10 มกราคม 2564

ด่านตรวจบ้านทากู่ (เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน - อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่) ยังคงคัดกรองประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่ และเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิด

10 มกราคม 2564

มอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับมอบจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาขุมเงิน อสม.และผู้นำชุมชนตำบลทาขุมเงิน เดินทางมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับมอบจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

08 มกราคม 2564

อำเภอแม่ทา ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้กับผู้ที่ถูกคำสั่งกักตัว แต่มีปัญหาในการดำรงชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th


.
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบชุดธารน้ำใจ (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และได้รับผลกระทบ ในระยะแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จึงให้ความช่วยเหลือผ่านอำเภอแม่ทา จำนวน 74 ชุด สำหรับนำไปแจกให้แก่ผู้เดือดร้อนดังกล่าวต่อไป
.
ต่อมาเวลา 13.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอ เทศบาลจนท.รพ.แม่ทา รพ.สต.ทาขุมเงิน กำนัน ผญบ. และ อสม. ร่วมกันลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และเครื่องอุปโภคบริโภคจาก อปท.ให้แก่ผู้ที่ถูกคำสั่งกักตัว แต่มีปัญหาในการดำรงชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

08 มกราคม 2564

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดในเส้นทางสายรอง ณ ด่านตรวจบ้านทากู่ เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน - อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ป้องกันโควิด 19 เชิงรุกต่อเนื่อง,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

.
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา / หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วย ผกก.สภ.แม่ทา สาธารณสุขอำเภอแม่ทา นายณรงค์ฤทธิ์ กุนคง ปลัดอำเภอ จนท.ปค. อส. จนท.รพ.แม่ทา รพ.สต. ตร. ทต. ทาปลาดุก กน.ผญบ. ฯลฯ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในเส้นทางสายรอง พร้อมทั้งตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ณ ด่านตรวจบ้านทากู่ (เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน - อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

08 มกราคม 2564

นายอำเภอแม่ทา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนประชาชน พบมีแรงงานข้ามจังหวัด มาจากจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ให้คำแนะนำโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการแยกกักเพื่อสังเกตอาการตัวเอง (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
 
.
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.แม่ทา ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านศาลาแม่ทา ม.3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน แรงงานในพื้นที่เสี่ยง เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ บ้านทาศาลา ม.3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อให้เป็นตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีแรงงานข้ามจังหวัด มาจากจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ให้คำแนะนำโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการแยกกักเพื่อสังเกตอาการตัวเอง (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
.
นายอำเภอแม่ทา กล่าวให้ข้อมูลด้วยว่า ตามรายงานการสอบสวนโรคของจังหวัดลำพูน พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากจังหวัดระยอง จำนวน 4 ราย เป็นผู้มาใช้บริการกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟรีสอร์ท ล่าสุด ( 5 มกราคม 64 ) โรงพยาบาลแม่ทา รายงานผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพนักงาน จำนวน 11 ราย ไม่พบเชื้อทั้ง 11 ราย
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวท.ลำพูน FM 95 กรมประชาสัมพันธ์
05 มกราคม 2564

อ.แม่ทา ตรวจโรงแรม ให้คำแนะนำ กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
 
.
   วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15:00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.แม่ทา ที่ 3 และสาธารณสุขอำเภอแม่ทา ออกตรวจโรงแรม พร้อมให้คำแนะนำ และกำกับควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.
   ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 จังหวัดลำพูน ไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันสะสมยังคงเดิมที่ 5 ราย
.
   อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นหูตาสอดส่อง หากพบเห็นประชาชนที่เดินทางมากพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ทันที ทั้งยังขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เมื่อไปสถานที่ใดๆ ควรลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือ ลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน เพื่อทำประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบย้อนหลังหากพบผู้ติดเชื้อ
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวท.ลำพูน FM 95 กรมประชาสัมพันธ์
04 มกราคม 2564

นายอำเภอแม่ทา ออกตรวจหอพัก เอกชน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งมีหอพักนักศึกษา ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
นายอำเภอแม่ทา ออกตรวจหอพัก เอกชน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งมีหอพักนักศึกษา ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
.
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ นำกำลังสมาชิก อส.อ.แม่ทา ที่ 3 สนธิกำลังร่วมกับ สสอ.แม่ทา จนท.ตำรวจ จนท.รพ.แม่ทา และจนท.รพ.สต. ในพื้นที่ ลงพื้นที่ ออกตรวจหอพัก เอกชน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งมีหอพักนักศึกษา โดยให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) และปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
.
พร้อมนี้ อำเภอแม่ทา ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัจิงานในด่านชุมชน เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนถนน โดยด่านชุมชน บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา รายงานว่าได้สกัดกั้นคนเมาได้ 1 ราย จึงได้บริการนำคนเมาสุราแล้วขับขี่รถ ไม่สวมหมวกกันน็อก กลับไปส่งที่บ้าน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวท.ลำพูน FM 95 กรมประชาสัมพันธ์
03 มกราคม 2564

ตั้งด่านตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน
พร้อมด้วยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ตำรวจ สภ.แม่ทา,จนท.สาธารณสุข อ.แม่ทา,จนท.รพ.แม่ทา,จนท.ปกครอง,สมาชิก อส อ.แม่ทา ที่3 ,กำนัน/ผญบ., ในการตั้งด่านตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ด่านตรวจกาดสวนกล้วย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

02 มกราคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดง,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับ จนท.รพ.แม่ทา, สมาชิก อส.อ.แม่ทา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงเช่น กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ระยอง, ชลบุรี เป็นต้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

30 ธันวาคม 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 11  (152 รายการ)