ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด






ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123



โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

24 สิงหาคม 2563

 ร่วมประชุมคัดเลือกประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายทุ่งโปร่ง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณสะพานบ้านดอยคำ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ,จนท.ชลปทานลำพูน และราษฏรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายทุ่มโปร่ง ร่วมประชุมคัดเลือกประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายทุ่งโปร่ง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณสะพานบ้านดอยคำ ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

24 สิงหาคม 2563

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 13.10 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีจิตอาสาจำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

23 สิงหาคม 2563

ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่ขอรับช่วยเหลือจำนวน 1 ราย,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่ขอรับช่วยเหลือจำนวน 1 ราย ณ บ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

17 สิงหาคม 2563

นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 6,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยได้สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนจำนวน 296 ราย พบเป็นผลลบทั้งหมด ภายในกิจกรรมได้รับความร่วมมือ วิทยากรจาก โรงพยาบาลแม่ทา สถานีตำรวจภูธรทากาศ และที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

17 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (ภาคเช้า) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดังนี้
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพสกนิกรอำเภอแม่ทาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

12 สิงหาคม 2563

ปิดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นประธานปิดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และมอบประกาศนียบัตรแก่จิตอาสาผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว จำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก

12 สิงหาคม 2563

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพสกนิกรอำเภอแม่ทาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

12 สิงหาคม 2563

นายอำเภอแม่ทา ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนตามโครงการสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนตามโครงการสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน โดยได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านทากู่ จำนวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ทา บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ปี 2562)
2. โครงการขุดลอกตะกอนทรายบริเวณลำน้ำแม่ทา บ้านทากู่ หมู่ที่ 1​ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ปี 2563)

10 สิงหาคม 2563

นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญ ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

10 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 2,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนจำนวน 64 ราย พบเป็นผลลบทั้งหมด ภายในกิจกรรมได้รับความร่วมมือ วิทยากรจาก โรงพยาบาลแม่ทา สถานีตำรวจภูธรแม่ทา และที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

06 สิงหาคม 2563

เปิดโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ตำบลทาปลาดุก,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และให้ความรู้สถานการณ์ยาเสพติด ด้านการป้องกัน เพิ่มพื้นที่บวก ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง และการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น พร้อมทั้งทำประชาคมในระดับตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม ชรบ จำนวน 65 คน ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

05 สิงหาคม 2563

เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 2 จุด,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ,นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง,หน.ขสป.ดอยผาเมือง,ผญบ.ม.2 บ้านแม่สะป้วด และราษฎรบ้านแม่สะป้วด ให้การต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 2 จุด ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพกานผลิตสินค้าทางการเกษตรอำเภอแม่ทา และกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่สะป้วด

02 สิงหาคม 2563

นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

01 สิงหาคม 2563

นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานการส่งมอบรับมอบกล้าพันธุ์ไม้ป่าและไม้เกษตรแก่ราษฎร,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานการส่งมอบรับมอบกล้าพันธุ์ไม้ป่าและไม้เกษตรแก่ราษฎร เพื่อนำไปปลูกในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านม่อนหินขาว ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

30 กรกฎาคม 2563

|<<<.....4567891011>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 / 11  (152 รายการ)