ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด






ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
241
เดือนที่แล้ว
619
ปีนี้
990
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
990
ไอพี ของคุณ
3.228.10.34



อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วัน เวลา: วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีจิตอาสาจำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10 สิงหาคม 2563

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

3. วัน เวลา: วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: บ้านหมื่นข้าว ตำบลทากาศ /บ้านสบเมย ตำบลทาขุมเงิน/ บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ/ บ้านห้วยเฮียะ ตำบลทาแม่ลอบ และ บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 600 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

1) หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว ตำบลทากาศ
2) หมู่ที่ 2 บ้านสบเมย ตำบลทาขุมเงิน
3) หมู่ที่ 1 บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ
4) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเฮียะ ตำบลทาแม่ลอบ
5) หมู่ที่ 6 บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

02 สิงหาคม 2563

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. วัน เวลา: วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: วัดถ้ำจอมธรรม บ้านห้วยเดื่อ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา


5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำจอมธรรม บ้านห้วยเดื่อ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

28 กรกฎาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

3. วัน เวลา: วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาพในงานมีการให้บริการประชาชน การส่งเสริมฝึกอาชีพ และแจกพืชผักสวนครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

18 กรกฎาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา

3. วัน เวลา: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: อ่างเก็บน้ำแม่เมย​ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน​ ประสงค์​ความดี​ นายอำเภอแม่ทา​ ผอ จอส อ​แม่ทา​ พร้อมด้วย​ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์​บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำแม่เมย​ ตำบลทาขุมเงิน​ โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16 กรกฎาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)