ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

 

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา

3. วัน เวลา: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

4. สถานที่: โรงเรียนบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

17 กุมภาพันธ์ 2564

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา

3. วัน เวลา: วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้โครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ ผอ.จอส.อ.แม่ทา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม และบริโภค ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ

28 มกราคม 2564

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาทำความสะอาดสถานที่

3. วัน เวลา: วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

4. สถานที่: โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษรฎ์นุสรณ์) หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษรฎ์นุสรณ์) บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 มกราคม 2564

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาทำความสะอาดสถานที่

3. วัน เวลา: วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

4. สถานที่: โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษรฎ์นุสรณ์) หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษรฎ์นุสรณ์) บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 มกราคม 2564

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

 

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา

3. วัน เวลา: วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: สะพานข้ามลำน้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ ผอ.จอส.อ.แม่ทา และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม และบริโภค ณ สะพานข้ามลำน้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ

05 ธันวาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. วัน เวลา: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC-19) โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน รวมทั้งเก็บกวาดขยะ และสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองแบบวิถีใหม่ New Normal โดยให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25 พฤศจิกายน 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

3. วัน เวลา: วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: สระประมงหมู่บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา / ผอ.จอส.อ.แม่ทา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ สระประมงหมู่บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23 ตุลาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

3. วัน เวลา: วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: อ่างเก็บน้ำแม่กึม ม.1 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.จอส.อ.แม่ทา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำแม่กึม

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

13 ตุลาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา

3. วัน เวลา: วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ ผอ.จอส.อ.แม่ทา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสถานที่

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

24 กันยายน 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

3. วัน เวลา: วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา


5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” โดยได้มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอแม่ทา โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

12 สิงหาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วัน เวลา: วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีจิตอาสาจำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10 สิงหาคม 2563

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

3. วัน เวลา: วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: บ้านหมื่นข้าว ตำบลทากาศ /บ้านสบเมย ตำบลทาขุมเงิน/ บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ/ บ้านห้วยเฮียะ ตำบลทาแม่ลอบ และ บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 600 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

1) หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว ตำบลทากาศ
2) หมู่ที่ 2 บ้านสบเมย ตำบลทาขุมเงิน
3) หมู่ที่ 1 บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ
4) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเฮียะ ตำบลทาแม่ลอบ
5) หมู่ที่ 6 บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

02 สิงหาคม 2563

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. วัน เวลา: วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

4. สถานที่: วัดถ้ำจอมธรรม บ้านห้วยเดื่อ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา


5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำจอมธรรม บ้านห้วยเดื่อ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

28 กรกฎาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

3. วัน เวลา: วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทา และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาพในงานมีการให้บริการประชาชน การส่งเสริมฝึกอาชีพ และแจกพืชผักสวนครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

18 กรกฎาคม 2563

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา

3. วัน เวลา: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

4. สถานที่: อ่างเก็บน้ำแม่เมย​ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5. รายละเอียด: นายโยธิน​ ประสงค์​ความดี​ นายอำเภอแม่ทา​ ผอ จอส อ​แม่ทา​ พร้อมด้วย​ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์​บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำแม่เมย​ ตำบลทาขุมเงิน​ โดยก่อนดำเนินกิจกรรมมีจุดการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.ผลการปฏิบัติ : ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16 กรกฎาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)