ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
381
เดือนที่แล้ว
459
ปีนี้
2,771
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,771
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

(วิสัยทัศน์ของอำเภอ)

“เมืองหัตกรรม ก้าวล้ำเกษตรปลอดภัย ในวิถีชีวิตบนความพอเพียง”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและงานหัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวอำเภอแม่ทา
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพ
  3. ส่งเสริมและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ