ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
95
เดือนที่แล้ว
619
ปีนี้
844
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
844
ไอพี ของคุณ
35.169.107.85

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

(วิสัยทัศน์ของอำเภอ)

“เมืองหัตกรรม ก้าวล้ำเกษตรปลอดภัย ในวิถีชีวิตบนความพอเพียง”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและงานหัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวอำเภอแม่ทา
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพ
  3. ส่งเสริมและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ