ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
278
เดือนที่แล้ว
638
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
5,082
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

คำขวัญอำเภอ

     ที่มาของคำขวัญอำเภอแม่ทาจะเห็นว่าได้นำเอาของดี สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแม่ทามารวมไว้แล้วสื่อออกมาเป็นคำขวัญอำเภอ ได้แก่ ดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ และอุโมงค์ขุนตานซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เจ้าพ่อผาด่าน เจ้าพ่อผาด่านมีนามเดิมว่า "ขันคำ" มีหน้าที่เฝ้าหน้าด่านระหว่างเมือง ๒ เมือง (เมืองหริภุญชัยและเมืองเขลางค์นคร) ที่ดอยผาด่านในปัจจุบัน โดยปัจจุบันได้มีการสร้างรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่านขึ้นที่อ่างเก็บน้ำแม่กึม บ้านท้องฝายหมู่ที่ 1 ตำบลทากาศ เพื่อจะได้เป็น ที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไป และได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในตำบลทากาศ พระพุทธามหาชัยประดิษฐ์สถานอยู่บนเขาหลังที่ว่าการอำเภอแม่ทา ข้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่ - ลำปาง ตรงสามแยกถนนสายแม่ทา-ท่าจักร เป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอแม่ทา ปางห้ามสมุทร สมัยเชียงแสน สูง 9 ศอก ประทับยืนหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายให้แก่ผู้ผ่านไปมาได้พบเห็นและกราบไหว้ บูชา ลำไยและกระเทียม เป็นผลิตผลทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสร้างรายได้ให้ชาวอำเภอแม่ทา เพราะแม่ทามีที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทาเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ไม้แกะสลัก เป็นผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญา ทักษะ และความละเอียดประณีตของช่างแกะสลักมาสร้างสรรค์เป็นไม้แกะสลักที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จนกลายเป็นแหล่งแกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการเล่าขานต่อกันมา ทำให้ทราบว่า การแกะสลักไม้ของชาวแม่ทา เริ่มมาประมาณ พ.ศ. 2348 สมัยที่ชาวยองถูกเกณฑ์ให้มาบูรณะเมืองลำพูน แล้วย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มของแม่น้ำต่างๆ รวมทั้งแม่น้ำทา ในเขตอำเภอแม่ทาด้วย โดยเฉพาะในเขตตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทากาศ และตำบลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน