ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชา,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
18 มกราคม 2564

แนวทางปฏิบัติ รองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
11 มกราคม 2564

“10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021),อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

“10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่”

(10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

กรมการปกครอง ขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) โดยประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ (2) การยกระดับงานบริการ และ (3) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

10 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย

1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน

2. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

4. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม”

5. สัญชาติและสถานะบุคคล

6. อำเภอ..วิถีใหม่

7. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง)

8. อำเภอคุณธรรม

9. อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด

10. อำเภอมั่งคั่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก >>> https://multi.dopa.go.th/secofdopa/news/cate10/view328

06 มกราคม 2564

ประกาศ สสจ.ลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
02 มกราคม 2564

แผนปฏิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021),อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
23 ธันวาคม 2563

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปบริจาคเลือด,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
28 ตุลาคม 2563

อำเภอแม่ทาขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
28 ตุลาคม 2563

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
26 ตุลาคม 2563

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอแม่ทา ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำบลละ 2 คน มารายงานตัวและลงนามในสัญญาตกลงการจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ชั้น 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

25 กันยายน 2563

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

ประกาศ

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอแม่ทา

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ดังนี้ 

1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 10.45 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึงเวลาที่เหมาะสม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

17 กันยายน 2563

การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2563,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
05 สิงหาคม 2563

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
03 สิงหาคม 2563

แผนพัฒนาอำเภอแม่ทา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ. 2563,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
16 กรกฎาคม 2563

เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง New Normal,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th
16 กรกฎาคม 2563

MV ชีวิตวิถีใหม่ New Normal,อำเภอแม่ทา,maetha.go.th

16 กรกฎาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)