ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศ

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอแม่ทา

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ดังนี้ 

1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 10.45 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึงเวลาที่เหมาะสม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


 
17 กันยายน 2563


ไฟล์เอกสาร PDF