ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123“10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

“10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่”

(10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

กรมการปกครอง ขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) โดยประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ (2) การยกระดับงานบริการ และ (3) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

10 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย

1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน

2. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

4. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม”

5. สัญชาติและสถานะบุคคล

6. อำเภอ..วิถีใหม่

7. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง)

8. อำเภอคุณธรรม

9. อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด

10. อำเภอมั่งคั่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก >>> https://multi.dopa.go.th/secofdopa/news/cate10/view328


 
06 มกราคม 2564